Páirc Finsbury, Baile an Teampaill, D14 N960

Gaelscoil na Fuinseoige

Fón: (01) 298 9851

Uimhir Rolla: 20487T

Teagmháil / Contact

Páirc Finsbury

Baile an Teampaill

D14 N960

Oifig: 8:30 - 2:10 PM

Naíonáin: 1:10 PM

Rang 1-6: 2:10 PM

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Gníomhaíochtaí Fhisiciúil / Physical Activities

Gníomhaíocht Fhisiciúil/Physical Activity

 

 

Faigheann gach páiste sa scoil dhá shos súgartha gach lá. Cuirtear trealamh corpoideachais ar fáil chun rannphairtíocht ghníomhach na ndaltaí a chothú. Chomh maith leis na gceachtanna corpoideachais, bíonn seans ag na páistí sosanna ghníomhacha a ghlacadh tríd an lá scoile.

Our children benefit from two active breaks a day and are provided with a range of PE equipment to promote the active involvement of all pupils.

 

Ócáid Ghníomhach Scoile d’Oíche Shamhna

Bhí ‘Rith Spraoíúil’ againn sa chlós. Bhí na páistí agus na múinteoirí ar fad gléasta suas d’Oíche Shamhna, agus bhaineamar an-taitneamh as!

We had a ‘Fun Run’ in the yard for Halloween. The children and the teachers were all dressed up and thoroughly enjoyed it!

 

Sosanna Ghníomhacha

Bhí ceithre sheachtain le shosanna ghníomhacha againn i mí na Samhna. Bhí ghníomh á dhéanamh againn gach lá i rith na seachtaine. Rinne gach rang an ghníomh céanna. Bhí cruinniú ag an gcoiste ghníomhach gach Luan chun na ghníomaíochtaí a phlé agus a eagrú!

We had four weeks of ‘Active Breaks’ in November. Each class complete an active break every day for four weeks. Each class completed the same activity. The active committee met every Monday to discuss and organise the week’s events.

 

Dúshlán Rith Timpeall na hEorpa

 

Tá Rang a 1 go Rang a 3 ag rith gach lá! Glacann siad sos ón obair agus ritheann siad sa chlós gach lá. Gach seachtain, Méadaítear an t-am!

Both First and Third Class are running every day! They take a break from their work and run in the yard. Each week the amount of time is increased!