Páirc Finsbury, Baile an Teampaill, D14 N960

Gaelscoil na Fuinseoige

Fón: (01) 298 9851

Uimhir Rolla: 20487T

Teagmháil / Contact

Páirc Finsbury

Baile an Teampaill

D14 N960

Oifig: 8:30 - 2:10 PM

Naíonáin: 1:10 PM

Rang 1-6: 2:10 PM

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Comhpháirtíochtaí / Partnerships

Comhpháirtíochtaí/ Partnerships

An Coiste Ghníomhach

 

 

Bunaíoch an chéad choiste ghníomhach I mbliana. Tá beirt ó gach rang, ó Rang a 1 go Rang a 3, ar an gcoiste. Tá deichniúr in iomlán. Bíonn cruinnithe acu, ar a laghad, uair amhain in aghaidh na míosa. Déanann siad plé ar na smaointí nua atá acu agus conas gur féidir linn iad a chur i bhfeidhm sa scoil.

An ‘Active Committee’ was established this year. Two children from each class, from 1st to 3rd, are on the committee. The committee meet up, at least, once a month to discuss new ideas and how best to implement these in the school.

Tá Ceannairí Gníomhacha againn sa chlós a bhíonn ag plé le trealamh agus ag treorú gníomhaochtaí. Cuirtear sosanna gníomhacha chun cinn sna seomraí ranga le linn an lae agus go háirithe nuair a bhíonn an aimsir fliuch.

There are Break Leaders on yard. These leaders organise the equipment and the activities. Active breaks are organised in the classes, especially when the weather is bad.

 

Naomh Olaf

 

http://www.naomholaf.ie/

Tá nasc ag an scoil le Chumann CLG Naomh Olaf. Tagann tréanálaí ón gclub chuig an scoil gach seachtain chun na scileanna peil gealacha a mhúineadh do na dáltaí. Ar ndóigh, baineann siad an-tairbhe agus taitneamh as.

The school is linked to Naomh Olaf GAA Club. A coach comes to the school every week to teach Gaelic Football to the children. Of course, the children get great benefit and enjoyment from this.

Cruinniú le Con!

           

 

 

 

 

 

Le linn an dianghlasála, bhí cruinniú Zoom speisialta ag Rang a Dó agus Rang a Trí le Con O’ Callaghan. Cuireadh an-chuid ceisteanna suimiúla air faoi conas a ullmhaíonn sé roimh chluichí, an bia a itheann sé, na spoirt eile a d’imir sé nuair a bhí sé níos óige, na peileadóirí is fearr a bhí ina choinne, chomh maith le an-chuid cinn eile.

Baineadh an-tairbhe as an gcruinniú; táimid ar fad an-bhuíoch do Chon.