Páirc Finsbury, Baile an Teampaill, D14 N960

Gaelscoil na Fuinseoige

Fón: (01) 298 9851

Uimhir Rolla: 20487T

Teagmháil / Contact

Páirc Finsbury

Baile an Teampaill

D14 N960

Oifig: 8:30 - 2:10 PM

Naíonáin: 1:10 PM

Rang 1-6: 2:10 PM

Scoil Ghníomhach / Active School

http://activeschoolflag.ie/

 

 

Is é an aidhm atá leis an bPróiseas Bratach Scoile Gníomhaí ná aitheantas a thabhairt do scoileanna a dhéanann iarracht pobal a chruthú atá oilte go fisiciúil agus a bhíonn gníomhach go fisiciúil. 

The Active School Flag process seeks to recognise schools that strive to achieve a physically educated and physically active school community.

Moltar gur cheart go mbeadh uair amháin (ar a laghad) de ghníomhaíocht chorpartha idir measartha agus bríomhar ag páistí gach lá. Ach de réir suirbhé fadaimseartha atá déanta ag Growing up in Ireland’, ní dhéanann ach páiste amháin as ceathrar atá 9 mbliana d’aois an méid seo.

It is recommended that children get a minimum of one hour of moderate to vigorous physical activity per dayHowever, according to the ‘Growing up in Ireland’ longitudinal study, only one in four nine-year olds do this much activity every day.

I mbliana, tá sé mar phríomhaidhm againn leibhéal aclaíochta gach páiste a fheabhsú, i mbealach atá taitneamhach dóibh.  Táimid ag súil leis an mBratach Scoile Gníomhaí a ghnóthú roimh dheireadh na bliana.

Our main aim this year in Gaelscoil na Fuinseoige is to improve the level of fitness of each child in the school. We are hoping to achieve the ‘Active School Flag’ before the end of the year.

 

 

Mana Gníomhach na Scoile

Nuair a bhíonn tú ag spraoi, bíonn spoirt i do chroí!

Nuair atá tú i do dhúiseacht, bí ag ghluaiseacht!