Páirc Finsbury, Baile an Teampaill, D14 N960

Gaelscoil na Fuinseoige

Fón: (01) 298 9851

Uimhir Rolla: 20487T

Teagmháil / Contact

Páirc Finsbury

Baile an Teampaill

D14 N960

Oifig: 8:30 - 2:10 PM

Naíonáin: 1:10 PM

Rang 1-6: 2:10 PM

Clárú / Registration

Stop an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach ar an Aoine, 22/10/2021.  Beidh iarratais dhéanacha curtha ar liosta feithimh.

The school ceased accepting applications for admission to Junior Infants 2022 on Friday 22/10/2021.  Any late applications will be placed on a waiting list.

 

  • Is é an dáta faoina gcuirfear an cinneadh maidir lena n-iarratas in iúl d’iarratasóirí ná: 12/11/2021
  • Is í an tréimhse nach mór d’iarratasóirí a dheimhniú go bhfuil siad ag glacadh le tairiscint ar ligean isteach laistigh di ná: 12/11/2021 go 26/11/2021

 

  • The date by which applicants will be notified of the decision on their application is: 12/11/2021
  • The period within which applicants must confirm acceptance of an offer of admission is: 12/11/2021 to 26/11/2021

 

Fógra bliantúil Maidir le Ligean Isteach/Annual Admission Notice:

 

Léiriú Spéise/Expression of Interest

Líon isteach agus seol ar ais chuig an scoil sa phost é le SAE / Complete and return to the school by post, for the attention of ‘Príomhoide’, enclosing a stamped addressed envelope for acknowledgment.