Páirc Finsbury, Baile an Teampaill, D14 N960

Gaelscoil na Fuinseoige

Fón: (01) 298 9851

Uimhir Rolla: 20487T

Teagmháil / Contact

Páirc Finsbury

Baile an Teampaill

D14 N960

Oifig: 8:30 - 2:10 PM

Naíonáin: 1:10 PM

Rang 1-6: 2:10 PM

Clárú / Registration

FOIRM IARRATAIS/APPLICATION FORM – 2022/2023

Tá an Fhoirm Iarratais um ligean isteach 2022/2023 ar fáil le híosadáil sa nasc thíos/The Application Form for Admission for the 2022/2023 school year is available to download from the link below.

**Tosóidh an scoil ag glacadh le hiarratias i gcomhair ligean isteach ar an 27/09/2021.  Caithfear na hiarratais a sheoladh chuig claru@gsnafuinseoige.ie nó a sheoladh sa phost/The school will commence accepting applications from 27/09/21-22/10/2021.  Completed forms must be sent to claru@gsnafuinseoige.ie or by post to Gaelscoil na Fuinseoige, Páirc Finsbury, Baile an Teampaill, D14 N960.

Fógra bliantúil Maidir le Ligean Isteach/Annual Admission Notice:

 

Léiriú Spéise/Expression of Interest

Líon isteach agus seol ar ais chuig an scoil sa phost é le SAE / Complete and return to the school by post, for the attention of ‘Príomhoide’, enclosing a stamped addressed envelope for acknowledgment.