Páirc Finsbury, Baile an Teampaill, D14 N960

Gaelscoil na Fuinseoige

Fón: (01) 298 9851

Uimhir Rolla: 20487T

Teagmháil / Contact

Páirc Finsbury

Baile an Teampaill

D14 N960

Oifig: 8:30 - 2:10 PM

Naíonáin: 1:10 PM

Rang 1-6: 2:10 PM

Clárú / Registration

IARRATAIS DÚNTA

APPLICATIONS FOR ADMISSION TO JUNIOR INFANTS FOR SCHOOL YEAR 2024/2025 – CLOSED

 

  • 02/10/2023 – Tosóidh Gaelscoil na Fuinseoige ag glacadh le hiarratais
  • 20/10/2023 – DÁTA DEIRIDH GLACADH LE hIARRATAIS (sprioc-am: meán lae)
  • 10/11/2023 – Cinntí ar Iarratais
  • 24/11/2023 – Glacadh le tairiscint
  • 02/10/2023 – Admissions open
  • 20/10/2023 – CLOSING DATE FOR APPLICATIONS (applications close at midday)
  • 10/11/2023 – Applicants notified of decisions
  • 24/11/2023 – Final date for acceptance of offer

 

 

Fógra Maidir le Ligean Isteach/Admission Notice 24-25