Páirc Finsbury, Baile an Teampaill, D14 N960

Gaelscoil na Fuinseoige

Fón: (01) 298 9851

Uimhir Rolla: 20487T

Teagmháil / Contact

Páirc Finsbury

Baile an Teampaill

D14 N960

Oifig: 8:30 - 2:10 PM

Naíonáin: 1:10 PM

Rang 1-6: 2:10 PM

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Clárú / Registration

Léiriú Spéise/Expression of Interest

Líon isteach agus seol ar ais chuig an scoil sa phost é le SAE / Complete and return to the school by post, for the attention of ‘Príomhoide’, enclosing a stamped addressed envelope for acknowledgment.

Léiriú Spéise/Expression of Interest